Disclaimer

Op deze website stelt COVID19scherm.nl aan de bezoekers van de website bepaalde informatie ter beschikking. COVID19scherm.nl streeft daarbij naar een correcte en betrouwbare weergave van deze informatie, maar acht zich niet gebonden door enige foutieve vermelding.

Aan de getoonde inhoud op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. COVID19scherm.nl sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, alsmede iedere andere vorm van aansprakelijkheid.

Overname

Het kopiëren van teksten of afbeeldingen van deze website is niet toegestaan, tenzij er een schriftelijke toestemming van COVID19scherm.nl is overhandigd.

Vragen

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Snel een
juiste
oplossing?

Neem dan vandaag nog contact met ons op. Wij bespreken duidelijk en kosteloos de mogelijkheden.